Menu wymaga Adobe Flash Playera

Home
Pracownicy
Publikacje
Plakaty
Badania
Simone Dalla Bella
Magdalena Berkowska
Anita Białuńska
Jakub Sowiński
Anna Gruber
Beata Ułas
Dorota Cieślik
Ilona Laskowska
English version
Music Performance & Brain Lab     mgr Anita Białuńska


Adres
Katedra Psychologii Poznawczej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
Polska

E-mail
anita.bialunska at vizja.pl


Zainteresowania naukowe

Anita Białuńska jest pretendentką do stopnia doktora, która pracuje w laboratorium od samego początku jego powstania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą związków pomiędzy percepcją i ruchem oraz synchronizacji senso-motorycznej i poznania muzycznego ze szczególnym uwzględnieniem percepcji i wytwarzania rytmu. Anita wykorzystuje różne techniki wywodzące się z nauk behawioralnych i elektrofizjologii (ERP) badając neurologiczne deficyty u zdrowych jednostek i profesjonalnych muzyków.

Anita aktualnie zajmuje się badaniem dysocjacji pomiędzy muzyką i językiem w synchronizacji senso-motorycznej. Ponadto jest zaangażowana w projekt badawczy w Laboratorium Psychofizjologii pod kierownictwem Prof. Piotra Jaśkowskiego, którego badania finansowane są przez Ministerstwo Nauki i Edukacji Wyższej (tytuł projektu: The role of masking in subliminal motor priming).


Publikacje


Białuńska, A., Dalla Bella, S., & Sowiński, J. (w trakcie rewizji). Why movement is captured by music, less by speech. 

Białuńska, A., Dalla Bella, S., & Jaśkowski, P. (w druku). Increasing stimulus intensity reduces reaction time, but does not affect sensorimotor synchronization. Psychological Research.

Jaśkowski, P., Białuńska, A., Tomanek, M., Verleger, R. (2007). Mask- and distractor-triggered inhibitory processes in the priming of motor responses: An EEG study. Psychophysiology


Opublikowane streszczenia

Białuńska, A., & Dalla Bella, S. (2007). Music disrupts pressure force more than speech during sensorimotor synchronization. Proceedings of the Meeting of the Society for Music Perception and Cognition (SMPC), 86.

Dalla Bella, S., & Białuńska, A. (2007). Movement is more strongly attracted to music than to speech. Supplement of the Journal of Cognitive Neuroscience, 150-151.

Białuńska, A., Jaśkowski, P., & Dalla Bella, S. (2006). Changing the pacing stimulus intensity does not affect sensorimotor synchronization. Proceedings of the 9th International Conference on Music Perception and Cognition, 426-427.

Dalla Bella, S., Białuńska, A., & Sowiński, J. (2006). Captured by music, less by speech. Proceedings of the 9th International Conference on Music Perception and Cognition, 235.

Białuńska, A., Jaśkowski, P., & Dalla Bella, S. (2005). Effect of stimulus intensity on sensorimotor synchronization. Proceedings XXXIInd Scientific Congress of Polish Psychology Association, 147.


Prezentacje badań

Białuńska, A., Dalla Bella, S., & Sowiński, J. (2009). Why movement is captured by music, less by speech? Prezentacja ustna, 40th Poznan Linguistic Meeting, Gniezno (Polska), 2-5 września.

Białuńska, A., Dalla Bella, S. (2007). Music disrupts pressure force more than speech during sensorimotor synchronization. Plakat, “Meeting of the Society for Music Perception and Cognition (SMPC)”, Montreal (Kanada), 30 lipca - 3 sierpnia.

Białuńska, A., Dalla Bella, S.(2007). Movement is more strongly attracted to music than to speech. Plakat, “Annual Meeting of the Cognitive Neuroscience Society”, Nowy Jork (USA).

Dalla Bella, S., Białuńska, A., & Sowiński, J. (2006). Captured by music, less by speech. Prezentacja ustna, “9th International Conference on Music Perception and Cognition”, Bolonia (Włochy), 22-26 sierpnia. 

Białuńska, A., Dalla Bella, S., & Jaśkowski, P. (2006). Changing stimulus intensity does not affect sensorimotor synchronization. Plakat, “9th International Conference on Music Perception and Cognition”, Bolonia (Włochy), 22-26 sierpnia.

Białuńska, A., Jaśkowski, P., & Dalla Bella, S. (2005). Effect of stimulus intensity on sensorimotor synchronization. Plakat, "XXXIInd Scientific Congress of Polish Psychology Association", Kraków (Polska), 22-25 września.Last updated: 07.01.2011