Menu wymaga Adobe Flash Playera

Home
Pracownicy
Publikacje
Plakaty
Badania
Simone Dalla Bella
Magdalena Berkowska
Anita Białuńska
Jakub Sowiński
Anna Gruber
Beata Ułas
Dorota Cieślik
Ilona Laskowska
English version
Music Performance & Brain Lab     mgr Magdalena Berkowska


Adres
Katedra Psychologii Poznawczej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
Polska

E-mail
berkowska at vizja.plZainteresowania naukowe


Magdalena Berkowska prowadzi badania do swojej pracy doktorskiej. Współpracę z MPBLab rozpoczęła w październiku 2005 r. Jej badania koncentrują się głównie wokół analizy wykonania wokalnego u osób zdrowych, u pacjentów z uszkodzeniami mózgu i z chorobą Parkinsona. W MPBLab pracowała jako asystentka przy badaniach w ramach grantu International Reintegration, finansowanego przez Komisję Europejską. Od 2007 r. pracuje także jako wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.


Publikacje 

Berkowska, M., & Dalla Bella, S. (złożone do druku). Occasional singers sing more proficiently when memory load is reduced.

Berkowska, M., & Dalla Bella, S. (2009). Acquired and congenital disorders of sung performance: A review. Advances in Cognitive Psychology, 5, 69-83.

Dalla Bella, S. & Berkowska, M. (2009). Singing and its neuronal substrates: Evidence from the general population. Contemporary Music Review, 28 (4), 1-13.

Berkowska, M., & Dalla Bella, S. (2009). Reducing linguistic information enhances singing proficiency in occasional singers. Annals of the New York Academy of Sciences, 1169, 108-111.

Dalla Bella, S., & Berkowska, M. (2009). Singing proficiency in the majority: Normality and “phenotypes” of poor singing. Annals of the New York Academy of Sciences, 1169, 99-107.

Berkowska, M., Laskowska, I., & Michalak, M. (2004). Zaburzenia w zakresie rozpoznawania muzyki [Music Disorders], Polskie Forum Psychologiczne (Special Issue on Music Cognition and The Brain), 9(1), 74-78.


Opublikowane abstrakty 

Berkowska, M. & Dalla Bella, S. (2010). Vocal imitation in the general population. Proceedings of the PAS-5, The 5th International Conference on the Physiology and Acoustics of Singing.

Berkowska, M. & Dalla Bella, S. (2009). Accurate singers better synchronize with isochronous stimuli than poor singers. Proceedings of the Fourth Conference on Interdisciplinary Musicology.

Berkowska, M. & Dalla Bella, S. (2007). A.Z.: A case of purely vocal tone-deafness. Proceedings of the Third Conference on Interdisciplinary Musicology, 28-29.

Dalla Bella, S. & Berkowska, M. (2007). Purely vocal tone-deafness: the case of A.Z. Proceedings of the Meeting of the Society for Music Perception and Cognition (SMPC), 23.

Prezentacje badań

Berkowska, M. & Dalla Bella, S. (2010). Vocal imitation in the general population. Plakat, "5th International Conference on the Physiology and Acoustics of Singing (PAS5)", Sztokholm (Szwecja), 11-13 sierpnia.

Berkowska, M. & Dalla Bella, S. (2009). Accurate singers better synchronize with isochronous stimuli than poor singers. Plakat, "5th Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM09)", Paryż (Francja), 26-29 października.

Dalla Bella, S. & Berkowska, M. (2009). Musical pitch production can be selectively impaired in tone deafness. Prezentacja ustna, "40th Poznan Linguistic Meeting (PLM2009)", Gniezno (Polska), 2-5 września.

Berkowska, M. & Dalla Bella, S. (2009). Occasional singers sing more proficiently when linguistic information is reduced. Plakat, "40th Poznan Linguistic Meeting (PLM2009)", Gniezno (Polska), 2-5 września.

Berkowska, M., & Dalla Bella, S. (2009). Singing proficiency is associated with our ability to entrain to a beat. Prezentacja ustna, “7th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music”, Jyväskylä, (Finland), 12-16 sierpnia.

Dalla Bella, S., & Berkowska, M. (2009). Selective impairment of musical pitch production in a tone-deaf individual. Prezentacja ustna, “7th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music”, Jyväskylä, (Finland),  12-16 sierpnia.

Berkowska, M., & Dalla Bella, S. (2008). Reducing linguistic information enhances pitch proficiency in occasional singers. Plakat, “The Neurosciences and Music III”, Montreal (Kanada), 25-28 czerwca.

Berkowska, M.
, & Dalla Bella, S. (2007). A.Z.: A case of a pure vocal tone-deafness.
Plakat, "Third Conference on Interdisciplinary Musicology", Talin (Estonia), 15-19 sierpnia.

Dalla Bella, S. & Berkowska, M. (2007). Purely vocal tone-deafness: the case of A.Z. Prezentacja ustna, “Meeting of the Society for Music Perception and Cognition (SMPC)”, Montreal (Kanada), 30 lipca – 3 sierpnia.

Berkowska, M.,Sowiński, J. & Dalla Bella, S. (2007). A.Z.: A case of purely vocal tone-deafness. Prezentacja ustna, “Warsaw Workshop on Music and The Brain”, Warszawa (Polska), 21-22 czerwca. 


Last updated: 07.01.2011