This Menu requires Adobe Flash Player

Strona główna
Pracownicy
Publikacje
Postery
Badania
Simone Dalla Bella
Magdalena Berkowska
Anita Białuńska
Jakub Sowiński
Anna Gruber
Beata Ułas
Dorota Cieślik
Ilona Laskowska
English version
Celem laboratorium Music Performance and Brain Lab jest prowadzenie badań eksperymentalnych na podłożu Psychologii i Neuropsychologii Muzyki. Zainteresowania laboratorium koncentrują się na naukach behawioralnych, poznawczych oraz procesach psychologicznych towarzyszących wykonaniu muzycznemu zachodzących u osób zdrowych oraz u pacjentów z uszkodzeniami mózgu.

Aktualne projekty dotyczą badań nad synchronizacją sensomotoryczną, wykonaniem wokalnym i dynamiką ruchu podczas wykonywania muzyki u osób zdrowych oraz pacjentów z zaburzeniami motoryki (np. choroba Parkinsona). Ponadto MPBLab jest zaangażowane we współpracę w projektach międzynarodowych.
                                      Katedra Psychologii Poznawczej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
Polska
http://www.vizja.pl
 
                 Polityka "Cookies" w WSFiZ

Research funding:

                           
7th Framwork Prgramme
             Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
The Sixth Framework Programme in Brief Ministry of Science and Higher Education The Sixth Framework Programme in Brief