Menu wymaga Adobe Flash Playera

Home
Pracownicy
Publikacje
Plakaty
Badania
Simone Dalla Bella
Magdalena Berkowska
Anita Białuńska
Jakub Sowiński
Anna Gruber
Beata Ułas
Dorota Cieślik
Ilona Laskowska
English version

Music Performance & Brain Lab     Nicolas Farrugia


Adres
Katedra Psychologii Poznawczej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Pawia 55
01-030 Warszawa
Polska
 
E-mail
nicofarr09 at gmail.com Zainteresowania naukowe

Nicolas Farrugia uzyskał stopień magistra (M.Sc.) w zakresie przetwarzania sygnału i obrazu w 2005 r., a w 2008 r. stopień doktora (Ph.D.) z elektroniki w zakresie przetwarzania obrazu. Od października 2010 r. jest współpracownikiem Music Performance and Brain Lab z tytułem doktora. Prowadzi projekty badawcze w zakresie dynamiki ruchu w grze na perkusji (z użyciem motion capture). Interesuje się także badaniami nad synchronizacją sensomotoryczną, stanowiącą narzędzie w terapii muzyką oraz rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami ruchowymi.


Publikacje 

Farrugia, N. , Mamalet, F. , Roux, S. , Yang, F. & Paindavoine, M. (2009). Fast and Robust Face Detection on a Parallel Optimized Architecture implemented on FPGA. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 19 (4), pp. 597-602.

Farrugia, N. , Mamalet, F. , Roux, S. , Yang, F. & Paindavoine, M. (2008). Design of a Real-time face detection parallel architecture using High-Level Synthesis. EURASIP Journal on Embedded Systems, Article ID 938256, vol. 2008, 2008. (dostępne w internecie pod adresem http://www.hindawi.com/journals/es/2008/938256.html)
pdf

Brost, V. , Yang, F. , Paindavoine, M. & Farrugia, N. (2007). Multiple Modular VLIW Processors based on FPGA. Journal of Electronic Imaging, Article ID 24163


Prezentacje badań

Quinson, C., Farrugia, N. & Paindavoine, M. (2008). On the need of semi-automated source to source transformations in the Used Guided High level synthesis tool. "Workshop on HLS at DAC (Design Automation Conference)", Los Angeles, USA, sierpień.

Farrugia, N.
., Mamalet, F. , Roux, S. , Yang, F. & Paindavoine, M. (2007). A Parallel Face Detection System Implemented On FPGA. "IEEE conference - International Symposium on Circuits and Systems (ISCASS'07)", 
Nowy Orlean, USA, maj.

Farrugia, N. , Mamalet, F. , Roux, S. , Yang, F. , Paindavoine, M. (2007). Implantation Parallèle de la détection de visages : Méthodologie et implantation sur FPGA. "GRETSI", Troyes, Francja, wrzesień.


Farrugia, N. , Mamalet, F. , Roux, S. , Yang, F. , Paindavoine, M. (2007). HLS-based Implementation of Real-time face detection parallel architecture. "Design of Applied Signal and Image Processing (DASIP)", Grenoble, Francja, listopad.


Farrugia, N. , Auge, I. , Petrot, F. , Mamalet, F. & Paindavoine, M. (2008). A convolutional neural network hardware architecture designed with the UGH tool. "Workshop on High Level Synthesis (HLS) at Design, Automation and Test in Europe (DATE)", Monachium, Niemcy, marzec.

Brost, V. , Yang, F. , Paindavoine, M. & Farrugia, N. (2007). A Modular VLIW Processor. "International Symposium on Circuits and Systems (ISCASS'07)", Nowy Orlean, USA, maj.

Last updated: 07.01.2011